MANAGEMENT TEAM

S.MaheshKumar
S.MaheshKumar

Director

Saakshi Kulkarni
Saakshi Kulkarni

Director

Madhuri Khanwalker
Madhuri Khanwalkar

Dy. General Secretary

Arthur James
Arthur James

Sr. General Manager

Prashob Das
Prashob Das

General Manager