MANAGEMENT TEAM

S.MaheshKumar
S.MaheshKumar

Director

Saakshi Kulkarni
Saakshi Kulkarni

Director

Rohit Salunkhe
Rohit Salunkhe

Director

Rohit Salunkhe
Madhuri Khanwalkar

Dy. General Secretary

Madhuri Khanwalkar
Arthur James

Sr. General Manager

Madhuri Khanwalkar
Prashob Das

General Manager